ทำความรู้จัก Unicorn Startup

Unicorn Startup คือธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าในตลาดโลกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวสามหมื่นล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีธุรกิจ Startup สัญชาติไทยอยู่ในระดับUnicorn Startup เลย จึงนับเป็นความท้าทายอย่างมากที่ธุรกิจ Startup ของไทยจะได้รับการพัฒนาเพื่อก้าวไปให้ถึงฝัน โดยกลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับ Unicorn Startup 5 กลุ่มแรกมีดังนี้

  • กลุ่ม E-Commerce/Market Place มีอยู่ 38 บริษัท มูลค่ารวม 4.6 ล้านล้านบาท
  • กลุ่ม Internet Software & Services มีอยู่ 30 บริษัท มูลค่ารวม 2.2 ล้านล้านบาท
  • กลุ่ม Fintech มีอยู่ 25 บริษัท มูลค่ารวม 2.4 ล้านล้านบาท
  • กลุ่ม Healthcare มีอยู่ 18 บริษัท มูลค่ารวม 1.3 ล้านล้านบาท
  • กลุ่ม On Demand มีอยู่ 15 บริษัท มูลค่ารวม 5.3 ล้านล้านบาท
Share on twitter
Share on linkedin