MarTech

ทำการตลาดยุคใหม่ต้องเป๊ะ! MarTech เทคโนโลยีทำการตลาดที่ช่วยสร้างความแกร่งให้แบรนด์

‘การตลาด’ ถืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ทั้งในการให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับข่าวสาร และโปรโมชัน เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของเราอีกด้วย  การตลาดและเทคโนโลยีในปัจจุบัน หากพูดถึงการตลาดในยุคก่อน หลายคนอาจนึกถึงการออกโปรโมชัน การติดตั้งป้ายตามที่สาธารณะ หรือการลงโฆษณาบนสื่อใหญ่ๆ เช่น โทรทัศน์ เป็นต้น และหลังจากที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา นักการตลาดก็จะใช้ Digital Marketing ในการทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Social Media Marketing เนื่องจากคนในสังคมหันมาใช้ชีวิตอยู่บนโลก Social Media มากกว่าขึ้น  ด้วยความที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ทุกวัน ทำให้การตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนจาก Digital Marketing สู่ Marketing Technology เทรนด์การตลาดยุคใหม่ ที่นักการตลาดควรทำความรู้จัก และเข้าใจเอาไว้ เพื่อให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Marketing Technology คืออะไร? Marketing Technology หรือที่นักการตลาดหลายคนเรียกว่า MarTech คือ เทคโนโลยีที่มาในรูปแบบของเครื่องมือ หรือระบบที่สามารถช่วยจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามข้อมูลของลูกค้าหรือคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ช่วยให้นักการตลาดสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาด […]

SustainableBusiness

เอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ด้วย Sustainable Business สร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในทุกมิติ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทุกคนอาจจะได้เห็นคำว่า ‘ยั่งยืน’ ผ่านตาอยู่บ่อยๆ นั่นเป็นเพราะว่าทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก รวมถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วย จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายธุรกิจจะออกนโยบายให้สอดคล้องกับแนวคิด Sustainable Business ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอยู่ในตอนนี้ แนวคิด Sustainable Business คืออะไร?           หากพูดถึงความยั่งยืน สิ่งแรกที่หลายคนอาจนึกถึงคือ การรักษาสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้ว แนวคิด Sustainable Business คือ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อ ESG (Environment, Social and Governance)           ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) : ธุรกิจของเราจะต้องมีเป้าหมายการนำพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือมีนโยบายที่ลด หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสภาพอากาศ ป่าไม้ มหาสมุทร และโลก           ด้านสังคม (Social) : ธุรกิจของเราจะต้องมีนโยบายที่ดูแลพนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด […]