เติบโตไปด้วยกัน! TED Fundraising Program โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน

โอกาสต่อยอดธุรกิจมาถึงแล้ว! TED Fund เปิดตัว TED Fundraising Program โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน เพราะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่มีการเติบโตอยู่ตลอด 

ที่ผ่านมา TED Fund ได้สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความต้องการทำธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ทั้งในกลุ่ม Startup และ SME สำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วจำนวนหนึ่ง แต่พบว่าหลายโครงการมีศักยภาพในการต่อยอด และขยายธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดศักยภาพ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

TED Fund จึงจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” ขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการต่างๆ ของ TED Fund 

ในรอบแรกที่ผ่านมา มีการคัดเลือกบริษัทจำนวนกว่า 20 บริษัทมาเข้าร่วมกิจกรรม Pitching เพื่อค้นหา 5 บริษัท ที่จะได้รับสิทธิเข้ารับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และสุดท้ายทั้ง 5 บริษัท จะได้เข้าร่วมกิจกรรม TED’s Investor Network Pitching Day กับนักลงทุนตัวจริง ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันกลุ่ม Startup ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว TED Fund ของเรา ให้เติบโตไปจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

สำหรับใครที่มีไอเดียธุรกิจดีๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยเหลือสังคม แต่ยังขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน TED Fund พร้อมผลักดันให้ทุกความฝันเกิดขึ้นจริงได้ เพราะเราอยากเห็น Startup ไทย พาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม

ติดตามรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th

#TEDFund #Startup #TEDFundraisingProgram

Share on twitter
Share on linkedin