เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจก็ต้องปรับ VUCA World โลกแห่งความไม่แน่นอน ที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ

         ถ้าพูดถึงการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีความยากกว่าในอดีตค่อนข้างมาก เพราะสถานการณ์โลกในตอนนี้มีแต่ความผันผวน ซึ่งยากต่อการคาดเดาว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกบ้าง และปัญหานั้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างขนาดไหน? จนเกิดเป็นคำว่า ‘VUCA World’ ใช้สำหรับนิยามความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจยุคนี้ 

         และเพราะความผันผวนของ VUCA World อาจทำให้ธุรกิจใหญ่ๆ ล้มได้เลย TED Fund จึงอยากมาเจาะลึกความหมายของ VUCA World ให้ชาว Startup ได้รู้จะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที

VUCA World โลกใบเดิม เพิ่มเติมคือความผันผวน

         VUCA World เดิมทีเป็นคำที่กองทัพสหรัฐฯ ใช้พูดถึงสถานการณ์ในสงครามที่แอฟริกา และอิรัก โดยเป็นคำที่จะสื่อถึงความสับสน ความผันผวนอยู่แล้ว จนเมื่อไม่นานมานี้ที่โลกของเราเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง คำนี้จึงถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้งในทางเศรษฐศาสตร์ โดย VUCA World ย่อมาจาก

V-Volatility : ความผันผวนสูง หรือการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

U-Uncertainty : สภาวะความไม่แน่นอน โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

C-Complexity : ความซับซ้อน ทุกปัจจัยรอบด้านอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้

A-Ambiguity : ความคลุมเครือ ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าความสำเร็จในอดีต จะสำเร็จอีกครั้งในยุคนี้

‘คน’ ตัวแปรสำคัญในการรับมือกับ VUCA World

         ทีนี้ ทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่า VUCA World คือโลกในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ดังนั้น ตัวแปรสำคัญที่น่าจะรับมือกับความผันผวนนี้ได้จึงต้องเป็น ‘คนในองค์กร’ เพราะคนจะมีความสามารถในเรื่องของการปรับตัว มีความยืดหยุ่นสูง เราจึงควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี ‘Lifelong Learning Mindset’ และหากมีการ Reskill & Upskill กันด้วยก็จะยิ่งเกิดผลดีกับการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Skill ที่ผู้นำและคนในองค์กรยุค VUCA World ควรมี มีอะไรบ้าง?

            หากจะพัฒนา Skill ให้ทุกคนในองค์กร ก็ควรเริ่มจากคนที่เป็นผู้นำ เพราะมีความสำคัญในการสั่งการ และตัดสินใจสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ TED Fund จึงอยากให้เจ้าของ Startup หรือคนที่เป็นผู้นำในองค์กรเปลี่ยนคำว่า VUCA ที่สื่อถึงความผันผวน ให้เป็น…

V-Vision : การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

U-Understanding : ความเข้าใจทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกับธุรกิจ

C-Clarify : ความชัดเจนในการทำงาน

A-Agility : ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการทำงาน

         และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ทำงานในวงการ Startup คือ การทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องหมั่นศึกษา และทดลองใช้จะได้นำเทคโนโลยีเหล่านั้น เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มอีก 3 Soft Skill ได้แก่

Adaptability : ทักษะการปรับตัวเองให้ทันโลกมากขึ้น มีความคล่องตัว และไม่ยึดติดกับการทำงานรูปแบบเดิมๆ

Complex Problem Solving : ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีวิธีคิด หรือตัดสินใจรูปแบบใหม่ๆ โดยอาจนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยก็ได้ 

Growth Leadership : ทักษะความเป็นผู้นำ ให้คนในองค์กรสามารถเป็นผู้นำของตัวเอง รับผิดชอบงานของตัวเองได้ และสามารถทำงานกับใครก็ได้

         หากทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาตัวเอง และมีภาพการเติบโตของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน TED Fund เชื่อว่า VUCA World ก็ทำอะไรพวกคุณไม่ได้ สุดท้ายนี้ TED Fund อยากจะขอให้ทุกคนไม่ลืมว่า 2 Skill ที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ Startup คือ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และ Creativity เพราะ 2 สิ่งนี้จะช่วยให้เราอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างยั่งยืน

         ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ VUCA World ที่ TED Fund อยากเล่าให้ชาว TED Club ได้เตรียมตัวรับมือกับความผันผวนในโลกตอนนี้เอาไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีอุปสรรคมาขัดขวางน้อยที่สุด และหากตอนนี้ใครมีไอเดียธุรกิจที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ยังเป็นมือใหม่ และขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน TED Fund ก็พร้อมสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ เพื่อผลักดันให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริงได้

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.smethailandclub.com/startup-techstartup/7571.html

https://bit.ly/3AdBNPE

https://www.brandage.com/article/22548/VUCA-

Share on twitter
Share on linkedin
Leave a Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MORE NEWS

Чувство Счастья При Игре В Онлайн – Казино Pin Up В Украине Для Победы В Выходной День Советуется Осуществить Твердое Желание Принятия Игрового Участия В Казино Pin Up, Также Вести Себя В Будни Советуется После Окончания Рабочего Дня. Вместо Телевизионного Просмотра, Нахождения У Голубого Экрана Нужно Посетить Пин Ап Казино Официальный Сайт. Почему Выбирают Лицензионное Казино Pin Up Для Улучшения Финансового Положения Клиента, Получения Прибыли И Денег Не Нужно Работать Физически, Достаточно Найти Режимы Онлайн – Казино Pin Up Для Победы. Осуществление Игры В Слоты Проходит Ради Собственного Удовольствия, Пополнения Финансовых Карманов После Выигрышей. После Проведения Метода Простой Регистрации На Сайте Казино Pin Up, Игроки Делают Ставки, Используя Материальный Ресурс Казино. Получение Денег Зависит От Победы В Игре. Возможности Игрового Клуба Pin Up, В Виртуальном Режиме Зависит От Возможных Наград, Применения Безопасного Вывода Средств На Кошелек, Карту. В Погоне За Удачей, Происходит Участие В Мобильном Приложении Для Игры. Для Получения Финансовой Свободы Из Любой Точки С Доступным Интернетом Со Смартфона, Связью По Сети На Расстоянии Нужно Получить Огромное Удовольствие От Игры Pin Up. Бесплатная Основа Мероприятия Становится Улучшенным Решением Сложного Процесса. Регистрации Не Совершается, Если Она Есть, То Делаются Финансовые Ставки На Деньги Для Будущих Наград. Легкое Выведение Средств Обеспечено, Не Составит Труда Оперировать Данными. Обеспечена Безопасность Вывода На Электронный Кошелек. Пишутся Настоящие Данные Об Игроке, Не Возникает Лишних Трудностей С Операциями И Материальными Средствами. Интерес К Онлайн – Казино Pin Up Растет, Повышая Уверенность Игроков В Итогах. Имеются Доказательства Получения Финансовой Независимости В Виртуальном Клубе В Процесс Игры Через Аппарат. Для Понимания Увлекательного Принципа Игры Проводят Свободное Время В Казино. Появляется Шанс Получения Финансовой Независимости И Игровой Победы Без Лишних Трудов. Какие Бонусы Для Игроков Бонусные Программы: Любой Игрок Сможет Сделать Свой Банкролл, Застраховать Собственные Денежные Средства При Возможной Проигрышной Ситуации. Сумма Всегда Ставится На Кон В Целях Упрочнения Стабильного Состояния Игрока. При Крупном Банкролле Ситуация Улучшается.Онлайн – Казино Pin Up Предоставляет Шанс Получения Бесплатных Тренировок Для Уверенности И Будущих Побед. Польза Для Новичков Доказана, Нужно Стать Профессионалом Для Настоящей Победы. После Регистрации Делаются Ставки Для Получения Богатства.Мгновенный Выигрыш, Получение Богатства Делает Игрока Счастливым. Его Мечты Сбываются С Возможностями Казино. Мгновенная Удача Сопутствует, Реакция Становится Победной. Фортуна Улыбнется Лучшим Представителям. Возможность Обладания Крупным Джекпотом В Денежной Форме Способствует Укреплению Связей. Значительные Выигрышные Суммы Всегда Присутствуют. Выигрыш Будет Получен При Правильной Расстановке Приоритетов. Готовятся Лучшие Призы, Сюрпризы После Удачи В Виртуальном Заведении.
อ่านเพิ่ม